Scouts Sint-Kristoffel vzw

Onze scoutswerking wordt ondersteund door Scouts Sint-Kristoffel vzw (ondernemingsnummer 0457.954.222), opgericht op 26 januari 1996. 

Deze vzw haalt haar inkomsten hoofdzakelijk uit het verhuren van de lokalen en het materiaal, de jaarlijkse truffelverkoop en het festival KROCK. Met deze gelden worden de lokalen en het materiaal onderhouden en andere duurzame investeringen gedaan met als doel het succesvol voorbestaan van de scoutsgroep te garanderen.

Raad van Bestuur

Momenteel zijn de bestuurders van de vzw: Jan Buysse (voorzitter), Seppe Jacobs (secretaris), Elias Burm (penningmeester), Wim Temmerman, Laurens D'hooge, Tom Praet, Jurgen Beck, Cindy Ryckaert, Stef Jacobs, Lina Schoenmaekers, Kristof Finck, Steven Verschoore, Tim De Brabander, Jo De Rudder, Hannes Van den Bossche, Anton Dierick (grl), Quinten van Diessen (grl) en Senne Herman (grl).

Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering van onze vzw heeft plaats in januari. Hierop stelt de Raad van Bestuur haar werking, financiële situatie en de begroting voor het komende jaar voor. Aansluitend organiseert onze vzw een nieuwjaarsreceptie.