Scouts Sint-Kristoffel vzw

Onze scoutswerking wordt ondersteund door Scouts Sint-Kristoffel vzw (ondernemingsnummer 0457.954.222), opgericht op 26 januari 1996. 

Deze vzw haalt zijn inkomsten hoofdzakelijk uit het verhuren van de lokalen en het materiaal, de jaarlijkse truffelverkoop en het festival KROCK. Met deze gelden worden de lokalen en het materiaal onderhouden en andere duurzame investeringen gedaan met als doel het succesvol voorbestaan van de scoutsgroep te garanderen.

Raad van Bestuur

Momenteel zijn de bestuurders van de vzw: Jan Buysse (voorzitter), Seppe Jacobs (penningmeester), Nicole Duellaert (secretaris), Wim Temmerman, Laurens D'hooge, Cisse Geleyn, Tom Praet, Jurgen Beck, Elias Burm (grl), Stef Jacobs (grl) en Jonathan D'haese (grl).

Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering van onze vzw heeft plaats in januari. Hierop stelt de Raad van Bestuur haar werking, financiële situatie en de begroting voor het komende jaar voor. Aansluitend organiseert onze vzw een nieuwjaarsreceptie. 

 

Kaartavond

In het voorjaar organiseert de vzw een Kaartavond "Kristoffel Troef". Alle info over de kaartavond editie 2018 vind je hier.