Vergadering

De scoutsvergadering gaat door op zondagmiddag van 14.30u tot 17.30u achter de Christus Koningkerk in de Heistraat 206 te Sint- Niklaas, tenzij anders vermeld in Den Bazuin. We zijn een jongensscouts met gemengde leiding.

Van kapoenen tot jongverkenners nemen de leden 50 cent mee voor een vieruurtje. De jongverkenners en verkenners komen met de fiets naar de vergadering.

In januari en juni zijn het avondvergaderingen omdat de leiding dan moet blokken voor hun examens. Naar aanleiding van de examens van de middelbare school zijn er voor de jongverkenners en de verkenners ook enkele avondvergaderingen in december en maart.