Info over inschrijvingen scoutsjaar 2017 -2018

Naar aanleiding van de grote instroom van nieuwe leden in september 2016 hebben wij in oktober 2016 beslist om een ledenstop in te voeren voor onze scouts. Dit deden we om te kunnen garanderen dat onze vergaderingen, weekends en kampen van een goede kwaliteit zouden blijven. We willen onze scouts niet uit zijn voegen laten barsten. Het huidige ledenaantal vormt soms een enorme uitdaging voor ons 20-koppig leidingsteam. Een kleine blik naar onze eerder kleine verkennertak leert ons dat ook het leidingsaantal de komende jaren zeker niet serieus zal groeien.

Om naar de toekomst toe de kwaliteit van onze scoutswerking te kunnen blijven garanderen (aantal leiders per lid), hebben we besloten om een nieuw inschrijvingsbeleid voor onze scouts te hanteren. 

Hierbij vindt u het uitgeschreven document. 

Het belangrijkste voor de huidige leden is dat er nieuw systeem komt om opnieuw in te schrijven. U zal namelijk het inschrijvingsgeld moeten overschrijven op de rekening van de groepskas (zoals vorig jaar) én een herinschrijvingsformulier invullen via de website. Dit zal moeten gebeuren tussen 15 en 31 augustus. De verdere info is te vinden in het document. 

Het inschrijvingsbeleid voor het scoutsjaar 2017 – 2018 werd opgesteld in overleg met de voltallige leidingsploeg en de RvB van VZW Sint-Kristoffel. District Klaas en Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn op de hoogte van onze aanpak. Bij vragen kan u zich wenden tot ons door de groepsleiding persoonlijk aan te spreken of te mailen naar groepsleiding@sint-kristoffel.be