Ledenstop scoutsjaar 2016-2017

Beste ouders, leden, sympathisanten,


Zoals u weet hebben we een zeer succesvolle septembermaand achter de rug. Onze scouts is groter dan ooit tevoren. Op onze vriendjesdag mochten we meer dan 40 nieuwe leden verwelkomen. Het is een bevestiging dat we goed bezig zijn en dat ons engagement gewaardeerd wordt, bedankt hiervoor! 
Omdat we het belangrijk vinden dat onze vergaderingen, weekends en kampen van een voldoende kwaliteit blijven, hebben we besloten om een ledenstop in te voeren voor het scoutsjaar 2016-2017. Concreet houdt dit in dat we vanaf vandaag geen nieuwe leden meer zullen inschrijven in onze scoutsgroep voor dit scoutsjaar, in geen enkele tak. We vinden het belangrijk dat elk lid de aandacht die hij verdient kan krijgen van de leiding. De hele leidingsploeg vindt het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze groep niet uit zijn voegen barst met alle negatieve gevolgen vandien.


Wij gaan voorlopig niet werken met een wachtlijst omdat er nog geen echt plan is naar de toekomst toe. We willen werken  aan een eerlijk, duidelijk beleid. In de komende maanden gaan wij in samenspraak met de vzw, district Klaas, … een systeem uitwerken dat onze aanpak naar volgend jaar toe zal uitwijzen. Tegen het voorjaar zal dit duidelijk gecommuniceerd worden. Het heeft dus ook nog geen zin om ons nu al te contacteren met vragen over de inschrijvingen van leden die volgend scoutsjaar kapoen zouden worden. 


Ondanks onze ledenstop blijven we sterk overtuigd dat in de jeugdbeweging zitten voor elke jongere een must is. Het begint met samen buiten spelen, je leert er zelfstandig worden en verantwoordelijk opnemen en smeedt er vriendschappen voor het leven. Daarom willen we benadrukken dat er nog andere jongensscoutsen en -jeugdbewegingen zijn in Sint-Niklaas die wel staan te springen voor nieuwe leden. 


Wij hopen op ieders begrip. 
In de loop van het voorjaar volgt de info over de aanpak naar volgend jaar toe. 


Een scouteske linker,
De groepsleiding en leiding van Sint-Kristoffel