Zondag 5 april: Stratego

Sint-Kristoffel altijd paraat! Omdat we voorlopig niet meer tussen de bossen kunnen ravotten maar wel jullie het gevoeg willen geven hebben wij een old-school-stratego voorzien. 

Klik op deze link. Druk vervolgens de papieren af, knip de gepersonaliseerde pionnen uit en roep je gezin samen. 

Voel je vrij om eigen regels toe te voegen 

Post gerust enkele leuke foto's hieronder of tag ons via instagram (@scouts.sint-Kristoffel), binnenkort komt er een tussenstand van vorige week en deze week!